Prijava ekipa za Festival odbojke 2023

Prijave su otvorene do 15. rujna 2023. godine!

Molimo da se kotizacije za natjecanje uplate od 15. rujna 2023. godine, a privole molimo dostaviti najkasnije do 23. rujna 2023. godine.