Prijava ekipa za Minivolley 2022/23

Molimo da se kotizacije za natjecanje uplate od 31. prosinca 2022. godine, a privole molimo dostaviti najkasnije do 10. prosinca 2022. godine.